Välkommen till Henriksfälts Gård

Henriksfälts gård finns strax nordost om Glemmingebro och drivs av familjen Nilsson sedan 1960.

Djurproduktion

Växtodling

Belysning

Washpower™
rengöringsteknik