Tvättrobotar för grisstallar

I vår ProCleaner X-serie hittar du de ultimata tvättmaskinerna för grisstall. Kraftfulla, pålitliga och flexibla.

ProCleaner X100

Solid och effektiv tvättmaskin för grisstall

ProCleaner XT100

Specialversion av X100 för grisstall med vertikala hinder

ProCleaner XB100

Specialmodell av X100, batteridriven för större grisstall

ProCleaner X100

Kraftfull, flexibel och driftsäker tvättrobot

Vi vågar kalla ProCleaner X100 den ultimata tvättroboten. ProCleaner X100 har utvecklats och testats under många år och beskrivs av kunderna som ”… en effektiv och pålitlig hjälp i vardagen”.

ProCleaner X100 är en kraftfull, flexibel och pålitlig tvättrobot för rengöring av de flesta typer av grisstall.
Maskinen är enkel i sin design, men innehåller en kraftfull och högteknologisk tvättrobot som klarar även de största uppgifterna.

ProCleaner X100 är byggd på 4 hjul och har en bredd på 67,5 cm och en längd på 115 cm. Tvättroboten styrs i sidled av justerbara sidhjul som kör upp fixturen och säkerställer att riktningen hålls. Maskinen har en ultraljudssensor som säkerställer att maskinen stannar när den når en vägg.

ProCleaner X100 kan programmeras för att driva både blötläggning och flera olika typer av tvätt beroende på hur stallet skall rengöras. Maskinen ansluts till det befintliga högtryckssystemet med vanlig högtrycksslang och kräver en vattenmängd på min. 25 liter per min.

Speciellt utvecklade munstycken säkerställer att vattenmolekylerna binds samman, så att vattenstrålen har bra effekt även på 5-6 meters avstånd.

Tekniska specifikationer

 

Produktnamn : ProCleaner X100 / XB100 / XT100
Mått (LxBxH) : 110 x 69* x 160 cm
Vikt : 285 kg
Strömförsörjning : 230 V / 6 A **
Vattenförbrukning : 25-40 liter/minut (min-max)
Max vattentryck : 200 bar
Driftstryck : 140 bar
Kompressor : Extern

Tvättid för 30 m stall, 5 m stegdjup på båda sidor = 3-4 timmar

* Specialmodell ner till 59 cm.
** XB100 är batteridriven.

Specifikationer

1. Kraftfulla munstycken

ProCleaner X är utrustad med 2 kraftfulla specialmunstycken som är utformade för att binda vattnet i en kraftfull jetstråle.

2. PLC-kontroll med pekskärm

ProCleaner X programmeras och lanseras enkelt från färgskärmen på pekskärmen. Användargränssnitten är intuitiva för att underlätta inställningar och daglig användning. Terminalen är sjöfartsbranschen och garanterar hög kvalitet och robusthet.

3. Multifunktionsuttag

På sidan av tvättroboten finns ett multi-uttag med tre funktioner:

  • Det tar av trycket från tvättroboten när den är frånkopplad
  • Den kan användas med förlängningsslangen för högtryckstvätten.
  • Det kan användas för att spola tvättrobotens högtrycksfilter.

4. Specialutvecklad slangrulle

En specialutvecklad slangrulle med en kombislang (vatten på ena sidan och effekt (230v) på den andra) rullas automatiskt ut när roboten pågår. När roboten återvänder rullas in slangen med ett vridmoment och en slangstyrning på repeterspindeln säkerställer att slangen rullas in fint.

5. Mobil och enkel att lagra

När den inte används kan tvättroboten enkelt flyttas med den medföljande vagnen. När du inte använder tvättroboten lagras sidoarmarna enkelt i hållarna på robotens sida så att den inte tar mer plats än nödvändigt.

ProCleaner XT100

Specialmodell där avancerad teknik och enkel drift går till en högre enhet

ProCleaner XT100 är en vidareutveckling av vår ProCleaner X100. Samma robusthet och kvalitet, samma servicegrad, men i en speciellt utvecklad version för användning där ventilationsaxeln är belägen i stallet, eller i stall med få stödstolpar.

XT100 är fullpackad med modern teknik, inklusive en speciell vridningsfunktion för tvättarmarna som gör att du kan komma in i banorna med tvättmunstycket, även om det finns vertikala hinder i ladan.

ProCleaner XB100

Batteridriven tvättrobot

ProCleaner XB100 är en vidareutveckling av vår ProCleaner X100. Samma robusthet och kvalitet, samma servicenivå, men i en version som kan användas för större och längre grisstall.

XB100-modellen körs på batteri, istället för X100:s 230-voltsanslutning, och möjliggör användning av en enda slang istället för den tidigare tvillingslangen.

På samma slangrulle kan XB100 nu erbjuda upp till 100 meter slang, mot X100:s 55 meter.

Vid full laddning är batteriets livslängd cirka 20 timmar.

Tillval

1. Aluminiumskenor

Vi har utvecklat ett lättvikts rälssystem för stallmiljöer där ProCleaner inte kan använda väggarna för att bestämma riktning. Rälssystemets längd är obegränsad men består av 3 meters längder.

2. Extra smal version

För stallsystem med många vertikala hinder nära korridoren, är den extra smala versionen ett alternativ. Armarna kan förlängas med förlängningsarmar i stall utan hinder. Vår extra smala version av med bredden 59 cm är ett självklart alternativ i trängre gångar. Här levereras den bland annat på aluminiumhjul.

3. Förlängningsarmar

På olika djup eller stalltyper kan förlängningsarmarna på 50 eller 100 cm, vara till stor hjälp för att nå längre in på vägarna och uppnå ännu bättre tvättresultat.

4. Större slangdiameter

För gårdar som behöver extra kort tvättid, är det möjligt att välja robot med ½”-slang. Det gör det möjligt att tvätta med bägge munstyckena samtidigt. Lösningen kräver hög pumpkapacitet.

5. Sidohjul

Sidohjulen används för att styra tvättroboten utefter korridoren. De finns i storlekar från 125 mm upp till 400 × 4 luftgummihjul. Lämpligast hjulstorlek väljs beroende på typ av inredning och ojämnheter i golvet. 

6. Hjul

Hjulen som används på tvättroboten finns i olika storlekar. Standardroboten levereras på galvaniserade fälgar, antingen luftgummihjul eller punkteringsfria. Om en extra smal version behövs kommer de med aluminiumhjul.

7. SMS-modul

Som tillval är det möjligt att få meddelanden skickade direkt från roboten till din telefon. Detta kan till exempel vara besked om när roboten tvättat färdigt.

8. Sidled

Genom att använda sidostyrning vrids robotens axel så den styrs efter inredningen. Detta används till exempel när det finns hinder i korridoren.