Växtodling

Vår odlingsyta omfattar ca 460 ha där vi växelvis odlar betor, korn, raps och vete.

På 110 ha av hela odlingsarealen bedriver vi ekologisk odling av korn, vallfrö, konservärtor, raps och vete.