Tjänster

Desinficering

Vi erbjuder desinficering av större ytor snabbt och effektivt, t ex gym, idrottshallar, omklädningsrum, fastigheter efter visning av mäklare, väntrum mm. Kort sagt alla miljöer där mycket människor rör sig.

Vi använder en maskin som skickar ut en dimma av desinfektionsmedel. Dimman lägger sig på ytor och dödar virus, bakterier och mögel. Den desinficerade ytan torkar snabbt av sig själv.

Desinfektionsmedlet ger varken lukt, smak eller färg, vilket gör tekniken lämplig  även inom livsmedelsindustrin och vårdinrättningar. Medlet är biologiskt nedbrytbart.

Kontakta oss på Henriksfält för mer information.