Om gården

Produktion av Grisar

Vår huvudsakliga verksamhet är produktion av grisar.

Vi har 460 suggor som producerar ungefär 15 000 smågrisar om året.

Vår inriktning är griskött av hög kvalitet och vi levererar till ett antal välkända och respekterade kunder, bl a BCHGroup i Köpenhamn, stolt hovleverantör till danska hovet.

Växtodling

Vår odlingsyta omfattar ca 460 ha där vi växelvis odlar betor, korn, raps och vete.

På 110 ha av hela odlingsarealen bedriver vi ekologisk odling av korn, vallfrö, konservärtor, raps och vete.