Om Henriksfälts gård

Produktion av Grisar

Henriksfälts Gårds huvudsakliga verksamhet är produktion av grisar.

Vi har 460 suggor som producerar ungefär 15 000 smågrisar om året.

Vår inriktning är griskött av hög kvalitet.

Växtodling

Henriksfälts Gårds odlingsyta omfattar ca 460 ha där vi växelvis odlar betor, korn, raps och vete.

Mekanisk ogräsrensning

Vi undviker bekämpningsmedel i vår odling genom att rensa ogräs mekaniskt med vår GST Biostar 12 m i alla grödor.