Kadaverbrännare

Säkra gårdens smittskydd

med egen kadaverbrännare

Smittsäker hantering av avlivade och döda djur

Med en egen kadaverbrännare på gården, kan ni enkelt, ekonomiskt och luktfritt ta hand om era döda djur. Djuren behöver inte transporteras utanför gården, vilket avsevärt minskar risken för smittspridning.

Lantbruk med djurproduktion, fiskodlingar och djurkliniker är typiska exempel på producenter med behov av en kadaverbrännare.

Det är viktigt att anpassa kadaverbrännaren efter er produktions specifika behov, olika kadaver kräver olika förbränning.

Energiåtervinning

Förbränningen sker med antingen miljövänlig diesel eller gasol och energiöverskottet kan tillvaratas med hjälp värmeväxlare och värmebatterier. Värmeåtervinningen dimensioneras efter gårdens förmåga att ta emot energi.

MB750