Djurproduktion

Grisar 

Vår huvudsakliga verksamhet är produktion av grisar. Vi har 460 suggor som producerar ungefär 15 000 smågrisar om året.
Vår inriktning är griskött av hög kvalitet och vi levererar till ett antal välkända och respekterade kunder, bl a BCHGroup i Köpenhamn, stolt hovleverantör till danska hovet.

Köttdjur

Vi producerar också köttdjur, vi har ca 40 kalvande och kompletterar med inköp av ungdjur för uppfödning.

Får

Vi har även får på gården för parkhållning.